Miasteczko Galicyjskie – malownicza wycieczka w przeszłość

Miasteczko Galicyjskie to z rozmachem zrealizowany projekt odtworzenia dla celów turystycznych przestrzeni rynku niewielkiego miasta z przełomu XIX i XX – gdzieś w Galicji.

Rynek z jednej strony zamyka okazały ratusz ze strzelistą wieżą, a z drugiej rozłożysta stylowa gospoda. Wzdłuż rynku stoją rzędy charakterystycznych parterowych domów podcieniowych ze sklepami, warsztatami i urzędami. Ich wnętrza wyposażone są stosownie do epoki, jaką odtwarzają. To niezwykłe otwarte muzeum stanowi część Sądeckiego Parku Etnograficznego, a z miasteczka prowadzi droga do ukrytej w zieleni części wiejskiej skansenu. Po drodze mija się odtworzone zabudowania ilustrujące kolonizację niemiecką, przy których stoi zbór ewangelicki – oryginalna drewniana budowla o skomplikowanej historii, w trakcie której pełniła między innymi rolę kościoła parafialnego w Świniarsku. Kościół zbudowały pierwotnie w Stadłach klaryski ze Starego Sącza w roku 1786. Na zbór przebudowano w okresie rozbiorów a do Świniardska trafił w roku 1968.

Miasteczko Galicyjskie to dobre miejsce do rozpoczęcia zwiedzania sądecczyzny samochodem.

> iPrzewodnik, prowadź,

Author avatar
iPrzewodnik
http://appen.nazwa.pl/iprzewodnik

Post a comment